karma zevkler

'Mu'zİk-'Sİ'yaset-'Spo'r-'Ed'ebİyat

1 yorum

Ses-Gölgeelimdeki doğuştan kâse –bildim–bir şey beklemeye değildi.AŞKtı mekâna sığmazdı kâseyi attımAŞKın şavkıdığı dünyayı istedimbir bile değildim, hiç oldumne utanç kaldı ne korku ne bağAŞKı istedimöyle yürekten istedim, yürek eridikaygan biçimlere tutuldumbiçim kaygım en kırık yanımdıAŞKı sesten olmuş bir gölgeye yükledimten ayrı ve uzak durduhayat koşum takımları düzgüngündelik talikaten alındı götürüldü dışarıdan baktımo kendini yaşadıben AŞK diye ses-gölgeyle kaldım. Gülten Akın

Ses-Gölge

elimdeki doğuştan kâse –bildim–
bir şey beklemeye değildi.
AŞKtı mekâna sığmazdı kâseyi attım
AŞKın şavkıdığı dünyayı istedim

bir bile değildim, hiç oldum
ne utanç kaldı ne korku ne bağ
AŞKı istedim
öyle yürekten istedim, yürek eridi

kaygan biçimlere tutuldum
biçim kaygım en kırık yanımdı
AŞKı sesten olmuş bir gölgeye yükledim

ten ayrı ve uzak durdu
hayat koşum takımları düzgün
gündelik talika
ten alındı götürüldü dışarıdan baktım
o kendini yaşadı
ben AŞK diye ses-gölgeyle kaldım. 

Gülten Akın

Kayıtlı olduğu alan gülten akın ses gölge şiir edebiyat ikinci yeni

1 yorum

Bilgisayar kapandı. Bu gece usta ile birlikte olacağız. Tekrar tekrar, kelime kelime damarlarımıza vereceğiz. Bir veda ayini misali… #marquez #veda

Bilgisayar kapandı. Bu gece usta ile birlikte olacağız. Tekrar tekrar, kelime kelime damarlarımıza vereceğiz. Bir veda ayini misali… #marquez #veda

Kayıtlı olduğu alan marquez veda